mhm engineering

Vi tilbyder

Bygherrerådgivning

Udføres primært som dialog direkte med kunden eller ved større virksomheder, som sparring til den tekniske organisation. Ved bygherrerådgivning ifm. projekter udføres funktionsudbud ofte som en del af rådgivningen.

Detailprojektering

Udføres som et komplet gennemarbejdet ingeniørprojekt, afsluttende med udsendelse af projekt i udbud til udvalgte entreprenører.

Tilsyn

Tilsyns-opgaver udføres efter en på forhånd defineret tilsynsplan og strækker sig lige fra kontrol af det udførte arbejde ift. det projekterede og til kontrol af de, af entreprenørerne benyttede specifikke arbejdsmetoder.

3. parts kontrol/Value-engineering

Udføres som en komplet gennemgang af et færdigt projektmateriale og en procentvis genberegning af udførte beregninger. På forhånd defineres fokuspunkter i granskningen, som ligger til grund for den endelige rapport. Eksempler på fokuspunkter kan være Økonomi etablering kontra drift, anlægsopbygninger eller komponentvalg.

Byggeledelse

Indeholder styring og koordinering af teknikprojekter, fra ground-break til idriftsætning og aflevering.

Pharma-engineering

Vi tilbyder specialiseret ingeniørarbejde inden for pharma-segmentet. Vores viden er oparbejdet gennem erfaringer og projekter i pharma-branchen, hvor vi har deltaget i projekteringen og opførelsen af flere store medicinal-fabrikker.

Optimeringsopgaver

Vi tilbyder gennemgang af eksisterende tekniske anlæg, med efterfølgende oplæg til evt. energibesparelser, dækkende over evt. udskiftning af komponenter der være sig rentable, samt optimering via ændret drift-former/mønstre.

Én rådgiver

Qua vores store netværk af samarbejdspartnere, kan vi tilbyde og stå for rådgivning indenfor alle fagområder i bygge- og anlægsbranchen, og derved udføre alt den koordinering for bygherre, som er så omfattende og samtidig kræver så meget tværfaglig know-how.

Vi samarbejder med mange forskellige virksomheder

Gennem årene har vi arbejdet sammen med mange forskellige virksomheder og privatkunder. Tag et kig i vores oversigt over referencer.

Ingeniørprojekter i alle former

Fælles for alle projekter er vores altoverskyggende mål om at være værdi-skabende for vores kunder. Dette opnår vi bl.a. ved at lægge meget stor vægt på forståelsen af vores kunders behov, samt forklare kunden, hvilke udfordringer de står overfor ifm. det forestående projekt og derved minimere risikoen for overraskelser.

Vi udfører ingeniørarbejde indenfor VVS-tekniske anlæg og anlægsarbejde, herunder kloakanlæg i bygge- og anlægsbranchen.

Vi udfører alle former for projektfaser, de typiske faser vil være projektforslag, forprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udførelsen (herunder tilsynsarbejde) og afleveringsforretning.

har du brug for rådgivning?

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed. Du kan enten kontakte os via besked ved at trykke på nedenstående knap eller ringe på 30 45 27 19.

Luk menu